Refleksje na tle uchwały NSA dotyczącej premii pieniężnych – VAT

Pogląd NSA wyrażony w tej uchwale, jest jednoznaczny: gdy sprzedawca płaci tzw. premię (bonus) nabywcy uzależniony od wielkości uzyskanych przez niego obrotów, to w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług jest rabat, czyli podatnik powinien wystawić fakturę korygującą…

4. Refleksje na tle uchwały NSA dotyczącej premii pieniężnych