Refakturowanie usług krótkotrwałego najmu środków transportu – VAT

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług  jeżeli podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył…

13_Refakturowanie usług krótkotrwałego najmu środków transportu

Kategorie: VAT.