Racjonalność wydatku jako przesłanka zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu – CIT

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art…

25. Racjonalność wydatku jako przesłanka zaliczenia wydatku

Kategorie: CIT.