Rachunek wystawiany przez podatnika zwolnionego jako dokument zrównany z fakturą – VAT

Od dnia 1 stycznia 2013 r. podatnicy podatku od towarów i usług zwolnieni z opodatkowania jeżeli dokonają rejestracji (jako podatnicy VAT zwolnieni) będą mogli wystawiać faktury podatkowe. Wynika to z treści projektowanego § 4 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie…

7. Rachunek wystawiany przez podatnika zwolnionego jako

Kategorie: VAT.