Rabat pomniejsza przychód tylko wówczas, gdy udzielony zostanie bezpośredniemu nabywcy – CIT

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 3 lipca 2012 r. sygn. akt: II FSK 2558/10 uznał, że treść przepisu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozwala na obniżenie przychodu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o rabaty…

28. Rabat pomniejsza przychód tylko wówczas

Kategorie: CIT.