Przypisanie zysku zakładowi zagranicznemu na gruncie CIT – CIT

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 umowy modelowej OECD zakładowi należy przypisać takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub porównywalnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny…

13. Przypisanie zysku zakładowi zagranicznemu

Kategorie: CIT.