Przypadki opodatkowania stawką 8% robót przyłączeniowych ciągów wodno-kanalizacyjnych – VAT

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 31 sierpnia 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPP3/443-64/11-5/12-S/KK), omówił zakres stosowania stawki preferencyjnej 8% w przypadku robót przyłączeniowych wodociągowo – kanalizacyjnych…

4. Przypadki opodatkowania stawką 8% robót przyłączeniowych

Kategorie: VAT.