Przychód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny – PIT

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 30 sierpnia 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPB2/415-472/12-2/KSM) stwierdził, że wynagrodzenie uzyskane z darowanych udziałów, które następnie uległy umorzeniu, jako przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię…

27. Przychód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny

Kategorie: PIT.