Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych – CIT

W myśl art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy…

26. Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych

Kategorie: CIT.