Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy – PIT

Urządzenie wodociągowo – kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę…

12. Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy

Kategorie: PIT.