Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia gospodarstwa rolnego zwalnia z podatku – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 16 listopada 2012 r., ( sygn. IPTPB2/415-624/12-4/KSM), zajął następujące stanowisko: jeżeli nabywający gospodarstwo rolne dokonał tego w celu prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego, to przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości…

19. Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia gospodarstwa rolnego zwalnia

Kategorie: PIT.