Przychód uzyskany przez wspólnika z tytułu udziału w zysku – PIT

Spółki osobowe na mocy art. 8 Kodeksu spółek handlowych mogą być podmiotem stosunku prawnego – tym samym to spółka osobowa, a nie jej wspólnicy, nabywają nieodpłatne świadczenie. Zatem w takim przypadku nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym…

23. Przychód uzyskany przez wspólnika z tytułu udziału w zysku

Kategorie: PIT.