Przychód pracownika a okulary korygujące – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 4 kwietnia 2012 r., nr IBPBII/1/415-1063/11/MK rozstrzygnął kwestię dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom okularów…

25. Przychód pracownika a okulary korygujące

Kategorie: PIT.