Przychód (dochód) powstaje dopiero w dniu otrzymania dywidendy – uchwała NSA z dnia 16 stycznia 2012 r. – CIT

Spółka komandytowo-akcyjna to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia…

28. Przychód dochód powstaje dopiero w dniu otrzymania dywidendy

 

 

Kategorie: CIT.