Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy a niepodzielone zyski z tytułu udziału w spółce kapitałowej – PIT

Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 1219/12  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że skoro przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidłowo rozdysponowany…

20. Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy a niepodzielone zyski z tytułu

Kategorie: PIT.