Przesłanki wymagane do zwolnienia usługi pomocniczej od podatku – VAT

Art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zawiera katalog zwolnień przedmiotowych, natomiast ust. 13 tego artykułu stanowi, że zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi pomocniczej będącej elementem usługi głównej, która…

4. Przesłanki wymagane do zwolnienia usługi pomocniczej od podatku

Kategorie: VAT.