Przesiewanie i mieszanie wyrobów węglowych nie stanowi ich produkcji – Akcyza

Taka konkluzja wynika z interpretacji indywidualnej Ministra Finansów  z dnia 31 października 2013 r. (IBPP4/443-454/13/EK). W ocenie tego Organu, czynności mieszania lub przesiewania wyrobów węglowych przed dokonaniem ich sprzedaży nie stanowią produkcji wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Równocześnie mieszanie i przesiewanie nie stanowi zużycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych w rozumieniu tej ustawy.

Tym samym podatnik w związku z mieszaniem i przesiewaniem wyrobów węglowych nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych, o której mowa w art. 31a ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym w brzmieniu sprzed 20 września 2013 r.