Przeniesienie praw autorskich na rzecz spółki przez osobę zarządzającą przedsiębiorstwem – PIT

Menadżer może w ramach zarządzania przedsiębiorstwem przenieść na spółkę autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w czasie wykonywania przez niego przedmiotu umowy, w szczególności do metod, procedur i sposobów zarządzania stosowanych przez Prezesa w ramach…

20. Przeniesienie praw autorskich na rzecz spółki przez osobę zarządzającą

Kategorie: PIT.