Przeliczanie faktur kosztowych w przypadku usług turystycznych – VAT

Miejscem świadczenia usługi hotelowej jest miejsce położenia hotelu (art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług). Jeżeli hotel położony jest np. we Francji, usługa ta jest opodatkowana w tym kraju. Podatnik francuski wystawiając fakturę uwzględnia w niej podatek od wartości dodanej…

5. Przeliczanie faktur kosztowych w przypadku usług turystycznych

Kategorie: VAT.