Przelew pieniężny między małżonkami nie musi być darowizną

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Sz 100/14) uznał, że urząd skarbowy nie może bez wyjaśnienia wszystkich aspektów sprawy nałożyć karnej stawki podatku od pieniędzy przekazanych podatnikowi przez małżonkę.

Podatnik, u którego podczas kontroli zostały odkryte środki pieniężnie niezgłoszone wcześniej do opodatkowania wskazał, że są to środki pochodzące z darowizny od żony, po czym zaprzeczył swojemu stanowisku. W tej sytuacji urząd nakazał zapłatę podatku od darowizny według sankcyjnej stawki 20 proc. Tego rodzaju sankcja wynika z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn i dotyczy podatników, którzy powołali się przed organem podatkowym na darowiznę niezgłoszoną do opodatkowania.

Pieniądze najpierw z rachunku jednego z małżonków trafiło na konto drugiego z nich, a następnie na wspólne konto, w związku z tym z racji, że między małżonkami istniała rozdzielność majątkowa, urząd uznał, że przelew stanowi darowiznę. Podatnik bronił swojego stanowiska tym, że pieniądze pochodziły ze wspólnej lokaty bankowej, w związku z czym nie można uznać, że była to darowizna. Podatnik nie przekonał urzędu.

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie uchylił decyzje organów podatkowych, przez to, że fiskus zastosował stawkę sanacyjną, bez dostatecznego wyjaśnienia sprawy, i ustalenia, czy pieniądze faktycznie należały w całości do jednego z małżonków.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com