Przekazanie zagadnienia prawnego do rozpatrzenia odpowiedniemu składowi NSA – PPSA

Zgodnie z art. 264§ 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skład siedmiu sędziów może – w formie postanowienia – przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia pełnemu składowi Izby, a Izba pełnemu składowi Naczelnego Sądu Administracyjnego…

45. Przekazanie zagadnienia prawnego do rozpatrzenia odpowiedniemu