Przekazanie nagrody osobie prawnej – CIT

W przypadku przekazania nagrody osobie prawnej, podmiot ten (np. spółka kapitałowa) będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu otrzymanej nagrody (oczywiście w przypadku, gdy nagroda jest przekazana spółce, a nie konkretnemu pracownikowi np. za uzyskane wyniki sprzedaży). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 12 ust. 5 ww. ustawy). Spółka przekazująca nagrodę nie ma względem osoby prawnej otrzymującej tę nagrodę żadnych obowiązków dokumentacyjnych ani też nie występuje jako płatnik.

Kategorie: CIT.