Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w części niewykończonego budynku, nie musi płacić podatku od nieruchomości od całej jego powierzchni – PN

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku…

28. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w części