Prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej i jej reprezentowanie przez komplementariusza podlega opodatkowaniu VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 czerwca 2014 r. (I FSK 876/13), uznał, że kwota, którą komplementariusz pobiera za prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej i jej reprezentowanie, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Wyrok dotyczył komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, który nie był zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług. Wspólnicy owej spółki dokonali zmiany statutu i  zamiast 1 procenta udziału w zyskach komplementariusz miał otrzymywać wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie. Zdaniem sądu komplementariusz w powyższym przypadku działał jako samodzielny przedsiębiorca, co wiąże się z ponoszeniem przez niego ryzyka ekonomicznego swoich działań. Komplementariusz uważał, że tego rodzaju wynagrodzenie nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, gdyż wykonuje na rzecz spółki żadnych odpłatnych usług w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
Izba Skarbowa wskazała inne stanowisko. Powołała się na przepisy kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki i nie przysługuje mu za to wynagrodzenie.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, który w swoim orzeczeniu powoływał się na liczne wyroku TSUE wskazał na słuszne stanowisko  komplementariusza uznając, że otrzymane przez niego wynagrodzenie należy traktować jako substytut dywidendy. Dodatkowo komplementariusz realizuje swoje uprawnienia właścicielskie, a nie prowadzi działalności gospodarczej.

Izba skarbowa złożyła skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił ją i zgodził się z argumentacją wyrażoną w uchylonej wcześniej interpretacji.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.