Prowadzenie spraw spółki jako kompelmentariusz a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczenia usług – VAT

Spółka akcyjna prowadzi sprawy spółki komandytowo-akcyjnej, jako jej komplementariusz i pobiera z tego tytułu wynagrodzenie. Jego wysokość i zasady przekazywania wynikają ze statutu spółki komandytowo-akcyjnej. Ponadto spółkę komandytowo-akcyjną nie wiąże ze spółką akcyjną żadna umowa cywilnoprawna…

7. Prowadzenie spraw spółki jako kompelmentariusz a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczenia usług

Kategorie: VAT.