Proponowane zmiany w zakresie potwierdzenia odbioru faktury korygującej – od dnia 1 stycznia 2013 r. – VAT

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej – mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-588/10, budzi pewne problemy praktyczne. Wynikają one z faktu niedostosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do tez wspomnianego orzeczenia. W tym celu Ministerstwo Finansów planuje…

5. Proponowane zmiany w zakresie potwierdzenia odbioru faktury korygującej

Kategorie: VAT.