Projektowane zmiany w zakresie dokumentacji dostawy wewnątrzwspólnotowej – VAT

Od dnia 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące dokumentacji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla potrzeb zastosowania stawki podatku w wysokości 0%. Zgodnie z proponowaną nowelizacją, kopia faktury nie będzie już dokumentem niezbędnym dla zastosowania stawki…

2. Projektowane zmiany w zakresie dokumentacji dostawy

Kategorie: VAT.