Projektowane zmiany w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego – Akcyza

Ministerstwo Finansów w dniu 6 grudnia 2012 r. przedstawiło  projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego. Podstawą prawną dla wydania rozporządzenia był art. 20 ustawy o podatku akcyzowym…

18. Projektowane zmiany w sprawie wzorów dokumentów związanych