Projektowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego – Akcyza

Ministerstwo Finansów w dniu 6 grudnia 2012 r. przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego. Podstawą dla zmiany jest decyzja wykonawcza Komisji 2012/209/UE z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania przepisów o kontroli i przemieszczaniu określonych…

19. Projektowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie zezwoleń na wykonywanie