Projektowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe – Akcyza

W dniu 16 listopada przedstawiono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe. Proponowane zmiany są motywowane postulatami przedsiębiorców w zakresie…

7. Projektowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków prowadzenia