Projektowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy – Akcyza

Ministerstwo Finansów w dniu 6 grudnia 2012 r. przedstawiło  projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Projektowana nowelizacja obejmuje określenie przepisów wykonawczych dla suszu tytoniowego, który został objęty podatkiem akcyzowym w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym…

17. Projektowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie oznaczania wyrobów