Projektowane zmiany w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług – VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu 12 października 2012 r. dwa projekty rozporządzeń: projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy…

8. Projektowane zmiany w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy

Kategorie: VAT.