Projektowana nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (projekt resortowy) – część I – VAT

Nie wiadomo po co projektuje się wprowadzenie istotnej części (większości?) zmian, które zaproponowano w ministerialnych koncepcjach nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (projekt z dnia 25 maja 2012 r.). Traktując takie projekty w dobrej wierze (jest to czasami założenie…

9. Projektowana nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług