Projekt w sprawie transakcji gotówkowych – zmiany już w 2017 r.

Sejm ma zająć się ustawą dotyczącą transakcji gotówkowych. Zmiany wejdą w życie prawdopodobnie już w 2017 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakłada zmniejszenie dolnego progu dokonywania transakcji między przedsiębiorcami za pośrednictwem rachunku bankowego z 15 tys. euro do 15 tys. zł. Ponadto obowiązek ten ma być sankcjonowany w podatku dochodowym. Projekt przekazano 11 marca 2016 r. do pierwszego czytania sejmowego. Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Obecnie projekt przeszedł już etap konsultacji społecznych. Krytyczne opinie wydały m.in. Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Banków Polskich. Jak wskazywano w opiniach, nowe regulacje będą skutkować nałożeniem dodatkowych obciążeń administracyjnych. Zdecydowana większość zgłoszonych uwag nie została jednak uwzględniona w najnowszej wersji projektu. Propozycje zmian pozytywnie oceniło natomiast Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

W ustawach o podatkach dochodowych wprowadzone mają zostać ponadto przepisy zakładające, że w przypadku naruszenia zasad dotyczących płatności (np. transakcja o wartości 20 tys. zł dokonana z pominięciem rachunku bankowego) podatnik nie będzie mieć prawa do zaliczenia takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując Ministerstwo zauważyło, że w rzeczywistym obrocie gospodarczym, m.in. ze względu na bezpieczeństwo transakcji, płatności zbliżone do 15 tys. euro są najczęściej dokonywane bezgotówkowo. „Można natomiast ocenić, iż rozliczenie gotówkowe płatności opiewającej na znaczne kwoty, np. kilkadziesiąt tysięcy złotych może świadczyć o transakcji, która nie miała de facto miejsca” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: Krzysztof Białoskórski