Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT

W dniu 5 lutego 2013 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych…

19. Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku

Kategorie: PIT.