Projekt rozporządzenia w sprawie terminów oraz zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących – VAT

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia  w sprawie terminów oraz zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących. Rozporządzenie to jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 111 ust. 7a pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie…

2. Projekt rozporządzenia w sprawie terminów oraz zakresu

Kategorie: VAT.