Projekt rozporządzenia MF w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Resort finansów przedstawił projekt z dnia 12 maja 2014 r. rozporządzenia w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Zgodnie z jego treścią od dnia 1 czerwca 2014 r. rozszerzeniu ulegnie katalog pojazdów, w stosunku do których na mocy art. 86a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji pojazdów.

Zgodnie z treścią projektu od dnia 1 czerwca 2014 r. wyłączeniem z obowiązku prowadzenia ewidencji objęte maja zostać następujące pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu:

  • pomoc drogowa, przy czym wyłączeniem zostaną objęte tylko te pojazdy, które maja nadwozie konstrukcyjnie przygotowane do przewozu uszkodzonych pojazdów (uszkodzony pojazd przewożony na pojeździe pomocy drogowej – tzw. lawety);
  • pogrzebowy, przy czym wyłączeniem objęte zostaną te pojazdy, które nie spełniają warunków wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika , czyli pojazdy pogrzebowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń albo dopuszczalną masę całkowitą równą bądź mniejszą niż 3 tony;
  • bankowóz, przy czym wyłączeniem objęte zostaną jedynie bankowozy typu A i B, inne niż wskazane w rozporządzeniu MF z dnia 27 marca 2014 r., czyli bankowozy mające więcej niż jeden rząd siedzeń albo dopuszczalną masę całkowitą mniejszą niż 3 tony.

Dodatkowo w przypadku ww. pojazdów pogrzebowych i bankowozów wprowadzony zostanie warunek aby wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji miało zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy przedmiotem działalności podatnika wykorzystującego te pojazdy są odpowiednio usługi pogrzebowe lub transport wartości pieniężnych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.