Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 25 maja 2012 r. – VAT

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług i niektóre inne ustawy (projekt z dnia 25 maja 2012 r.). Z uzasadnienia projektu wynika, że projektowane…

4. Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

Kategorie: VAT.