Projekt nowego rozporządzenia dotyczącego deklaracji elektronicznych w podatku od środków transportowych – PŚT

Ministerstwo Finansów udostępniło w dniu 22 stycznia 2013 r. projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Delegacja ustawowa do wydania takiego rozporządzenia została zawarta w art. 9 ust. 9 ustawy…

34. Projekt nowego rozporządzenia dotyczącego deklaracji