Projekt istotnego rozszerzenia zasad opodatkowania niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych – CIT

Projektowana nowelizacja z dnia 24 sierpnia 2012 r. dotycząca ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje m. in. „poprawę” redakcji przepisów dotyczących tzw. zysków…

30. Projekt istotnego rozszerzenia zasad opodatkowania niepodzielonych zysków

Kategorie: CIT.