Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie pojazdów drogowych zgodnie z przewidywaniami – VAT

Jest już projekt decyzji wykonawczej Rady, które zezwoli naszemu ustawodawcy na wprowadzenie nowych zakazów odliczenia w podatku naliczonym. Będą one dotyczyły ogółu pojazdów drogowych o masie do 3,5 tony (być może z pewnymi wyjątkami, ale o tym treść decyzji milczy). Zakazy te nie będą obowiązywać, gdy pojazd będzie wyłącznie wykorzystywany do działalności gospodarczej. Zakazy te będą miały inną treść niż dotychczas: w podatku naliczonym będzie to 50% podatku wynikającego z faktur lub innych dokumentów dotyczących wydatku:

  • na nabycie lub najem (leasing) tych pojazdów,
  • na wszelkie wydatki związane z ich używaniem, w tym oczywiście dotyczących nabycia paliw silnikowych.

Czyli każdy wydatek na remont czy modernizację tych pojazdów będzie objęty tym ograniczeniem. Trzeba więc spieszyć się aby zdążyć przed represyjnym prawem. Będzie to jednak później niż z dniem 1 stycznia 2014 r., bo do tego czasu raczej nic się nie stanie. Przecież kilka miesięcy będą obowiązywać art. 86a i 88a ustawy o podatku od towarów  usług czyli wracamy do stanu z dnia 30 kwietnia 2004 r. Ale o tym za tydzień.