Procedura zwrotu w przypadku WDT i eksportu wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą – Akcyza

W przypadku nabycia wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium kraju, podmiotowi dokonującemu WDT albo eksportu przysługuje zwrot akcyzy zawartej w cenie nabywanego wyrobu – na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi…

16. Procedura zwrotu w przypadku WDT i eksportu wyrobów akcyzowych