Procedura związana z ewentualnym wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego

westie związane z procedurą związaną z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego reguluje ustawa Ordynacja podatkowa oraz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (PPSA). Zgodnie z art. 14a – 14p Ordynacji Minister właściwy do spraw finansów…

46. Procedura związana z ewentualnym wnioskiem o wydanie indywidualnej