Procedura zawieszenia poboru akcyzy obejmie środki przeciwstukowe i preparaty antykorozyjne o kodzie CN 3811 – Akcyza

W dniu 24 kwietnia 2012 r. ogłoszona została decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie przepisów o kontroli i przemieszczaniu określonych dyrektywą Rady 2008/118/WE w odniesieniu do niektórych dodatków, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy…

15. Procedura zawieszenia poboru akcyzy obejmie środki przeciwstukowe i preparaty