Problematyka premii pieniężnej w eksporcie i WDT – VAT

Podatnik wypłaca kontrahentowi z Unii Europejskiej albo kraju trzeciego premię pieniężną z tytułu zrealizowania obrotu. Powstaje zagadnienie, jak należy zadeklarować i udowodnić taką czynność? Należy zaznaczyć, że problematykę premii pieniężnej należy…

6. Problematyka premii pieniężnej w eksporcie i WDT

Kategorie: VAT.