Prezydent podpisał ustawy o ratyfikacji umów podatkowych ze Słowacją, Belize i Bahamami – PIT, CIT

W dniu 10 stycznia 2014 r. Prezydent RP podpisał trzy ustawy o ratyfikacji umów podatkowych, podpisanych przez Polskę jeszcze w 2013 r. ze Słowacją, Belize oraz Bahamami.

Umowa ze Słowację, to protokół zmieniający polsko-słowacką umowę z dnia 18 sierpnia 1994 r. Z treści dokumentu wynika wprowadzenie zapisu zwalniającego dywidendy z podatku u źródła (będzie to miało miejsce w ściśle określonych przypadkach). W pozostałych przypadkach stawki opodatkowania wyniosą 5 proc. (obecnie – 10 proc.). Stawką na poziomie 5 proc. opodatkowane będą także odsetki. Umowa przewiduje także wprowadzenie pełnej klauzuli wymiany informacji podatkowych oraz wprowadzenie – jako generalnej metody unikania podwójnego opodatkowania – metody wyłączenia z progresją.

Kolejna umowa to umowa podpisana w Londynie w dniu 16 maja 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, która stanowi podstawę m.in. do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków. W przypadku Polski umowa dotyczy podatków: dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, a także od towarów i usług. Wymiana informacji ma dotyczyć m. in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych.

Podobne zapisy przewiduje umowa podpisana w dniu 28 czerwca 2013 r. przez Polskę i Wspólnotę Bahamów. Dotyczy ona w  przypadku Polski podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych. W  stosunku do Wspólnoty Bahamów odnosi się do wszystkich podatków. Umowa  zobowiązuje stronę proszoną o pomoc do podjęcia wszelkich działań mających na  celu dostarczenie wnioskowanych informacji.