Premia pieniężna to koszt bezpośredni – CIT

Aby określić, czy dany koszt jest bezpośrednio związany z przychodem, należy rozstrzygnąć, czy istnieje możliwość powiązania tego wydatku z przychodem osiągniętym w roku podatkowym. Przy ocenie tej, decydującym nie jest moment…

9. Premia pieniężna to koszt bezpośredni

Kategorie: CIT.