Premia pieniężna jako koszt podatkowy Spółki – CIT

Co do zasady premie pieniężne rozumiane, jako wypłacanie kontrahentowi po dokonaniu dostawy określonych kwot pieniężnych z tytułu różnych, określonych w umowie przyczyn (np. dokonanie w określonym czasie dużych zakupów, czy też osiągnięcie określonego pułapu obrotu z danym kontrahentem…

14. Premia pieniężna jako koszt podatkowy Spółki

Kategorie: CIT.