Prawo organów skarbowych do wystąpienia ze skargą pauliańską – PP

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 28 października 2010 r. (sygn. akt II CSK 227/10),  uznał, że skarga pauliańska chroniąca wierzycieli przed wyzbywaniem majątku przez dłużników celem uniemożliwienia egzekucji przysługuje również wierzycielom należności publicznoprawnych, a zatem podatków, składek ZUS itp. Sąd Najwyższy potwierdził zatem możliwość wystąpienia przez organy skarbowe…

50. Prawo organów skarbowych do wystąpienia ze skargą pauliańską