Prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego wyłącznie na cele najmu – VAT

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art…

5. Prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego od zakupu samochodu

Kategorie: VAT.